1. Home
  2. Zastavané územie obcí buff 100

Zastavané územie obcí buff 100

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Zastavané územie obcí buff 100

Source type:

Spatial data set

Source content:

Zastavané územie v obci. Vytvorené zlúčením 100-metrových kruhov (buffer) okolo adresných bodov. Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/priorizacia-investicnych-projektov-rezorte-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr.html

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Gális
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.galis@enviro.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/15/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 7000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

IEP Adresné body - databáza vchodov z data.gov.sk + obce - dataset ZBGIS

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

11/24/2023