1. Home
  2. Brehové čiary (LPIS-EV-BC): Zobrazovacia služba

Brehové čiary (LPIS-EV-BC): Zobrazovacia služba

Pôdohospodárska platobná agentúra

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Brehové čiary (LPIS-EV-BC): Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Brehové čiary (LPIS-EV-BC): Zobrazovacia služba

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Erik Novysedlák
Dobrovičova
81266, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
02/59266455

Resource published/last revised/created date:

Creation: 9/1/2020

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Erik Novysedlák
Dobrovičova
81266, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
02/59266455

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023