1. Home
  2. INSPIRE - Výrobné a priemyselné zariadenia - Výrobňa - EURIS

INSPIRE - Výrobné a priemyselné zariadenia - Výrobňa - EURIS

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE - Výrobné a priemyselné zariadenia - Výrobňa - EURIS

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor priestorových údajov poskytujúci informácie o výrobniach, ktoré boli harmonizované podľa údajového modelu pre INSPIRE tému Výrobné a priemyselné zariadenia. Bol vytvorený pre potreby reportovacích aktivít SR pre Európsku komisiu, konkrétne pre EU Registry on Industrial Sites (https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry).

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Owner
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 6/29/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 1000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Poloha výrobní bola stanovená na základe posúdenia vlastností, polohy a vájomnej polohy subobjektov v nich obsiahnutých. Podmienky vylišovania výrobní boli stanovené v dokumente EU Registry Manual for Reporters https://cdr.eionet.europa.eu/help/euregistry/Documents/EU%20Registry_Manual%20for%20Reporters_v1.12.pdf v časti Geographical delineation of Production Sites.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/19/2024