1. Home
  2. Klady mapových listov ŠMO5

Klady mapových listov ŠMO5

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Klady mapových listov ŠMO5

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada Klady mapových listov ŠMO5 obsahuje klady mapových listov pre Štátne mapy odvodené 1:5000 1. vydanie a ďalšie vydania. Viac informácii na stránke: https://www.geoportal.sk/sk/archiv/statne-mapy/statne-mapy-odvodene/.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 10/28/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Zoznam technických predpisov - archív Publication: 1/2/2015 Explanation: Netestované. Viď archív https://www.geoportal.sk/sk/archiv/ostatne-mapy/technicke-predpisy/ Grade:

Lineage:

Dátová sada obsahuje klady mapových listov ŠMO5 1. vydanie a ŠMO5 ďalšie vydania.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024