1. Home
  2. Vyhľadávacia služba CSW v metaúdajoch rezortu ÚGKK

Vyhľadávacia služba CSW v metaúdajoch rezortu ÚGKK

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Vyhľadávacia služba CSW v metaúdajoch rezortu ÚGKK

Source type:

Spatial data service

Source content:

Vyhľadávacia služba CSW slúži na vyhľadávanie metaúdajov o sériách dátových sád, dátových sadách a službách rezortu ÚGKK. Užívateľom umožňuje online prístup k priebežne aktualizovaným metaúdajovým záznamom. Spĺňa špecifikácie INSPIRE vyhľadávacích služieb a zároveň spĺňa štandard OGC CS-W 2.0.2. Vyhľadávacia služna je dostupná cez portál ZBGIS a má vlastné klientské rozhranie. Viac informácií nájdete na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Owner
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje vyhľadávacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgiscsw/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=CSW

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby Publication: 10/20/2009 Explanation: Testovanie súladu sieťovej služby s vykonávacími pravidlami INSPIRE pre sieťové služby Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024