1. Home
  2. LiDAR - DMP v 1.0 (LOT14 - Prievidza)

LiDAR - DMP v 1.0 (LOT14 - Prievidza)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMP v 1.0 (LOT14 - Prievidza)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model povrchu DMP1.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupné klasifikačné triedy sa použili triedy č. 01 Neklasifikované (Unclassified) a 02 Reliéf (Ground), z ktorých sa použijú iba body prvého odrazu. Výstupom je raster vo formáte ESRI GRID v rozlíšení 1 x 1 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 3/3/2021

Resource time range:

11/17/2018 - 4/24/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.05°
Southernmost coordinates: 48.69°
Easternmost coordinates: 18.78°
Westernmost coordinates: 18.20°
Northernmost coordinates: 49.05°
Westernmost coordinates: 18.20°
Easternmost coordinates: 18.78°
Southernmost coordinates: 48.69°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 18.20°
Easternmost coordinates: 18.78°
Southernmost coordinates: 48.69°
Northernmost coordinates: 49.05°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: tiff Name: Esri Grid

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované Grade:

Lineage:

DMP vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z vybraných klasifikačných tried), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGL LMS Q780i. Skenovanie prebiehalo v období od 17.11.2018 do 25.05.2019 a od 14.11.2019 do 24.04.2020.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024