1. Home
  2. Ekosystémové služby - Konsolidovaná vrstva SR

Ekosystémové služby - Konsolidovaná vrstva SR

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Ekosystémové služby - Konsolidovaná vrstva SR

Source type:

Spatial data set

Source content:

Ekosystémové služby (ES) sú pomerne novým vedecko-aplikačným konceptom zameraným na hodnotenie a ocenenie významu prírodných zdrojov, ekosystémov, ich funkcií a v konečnom dôsledku aj služieb, ktoré príroda poskytuje ľuďom nielen v konkrétnych územiach, ale aj v globálnej mierke. Najjednoduchšia definícia ES hovorí, že „ekosystémové služby sú priame a nepriame príspevky ekosystémov k ľudskému blahobytu“ (TEEB, 2010)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 5/23/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2.1

Resource quality information

Lineage:

Údaje pochádzajú z relevantných databáz Štátnej ochrany prírody SR s priebežnou aktualizáciou.

Metadata

Metadata contact title:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023