1. Home
  2. INSPIRE - Katastrálna parcela_UO

INSPIRE - Katastrálna parcela_UO

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Katastrálna parcela_UO

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada INSPIRE - Katastrálna parcela_UO obsahuje údaje z určeného operátu (parcely registra E) v údajovom modeli požadovanom smernicou INSPIRE.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)
Chlumeckého 2
820 12, Bratislava 212
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 7/1/2024

Frequency of maintenance and updates:

quarterly

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 1000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2.1

Resource quality information

Lineage:

Údaje vznikli transformáciou údajového modelu (ÚM) vektorovej mapy určeného operátu do ÚM podľa INSPIRE špecifikácie pre tému Parcely katastra nehnuteľností.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024