1. Home
  2. Geologická mapa SR M 1:1 000 000: Zobrazovacia služba

Geologická mapa SR M 1:1 000 000: Zobrazovacia služba

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Geologická mapa SR M 1:1 000 000: Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Sieťová služba priestorových údajov poskytuje verejné rozhranie ku geopriestorovým údajom (líniová a plošná reprezentácia geologickej mapy). Služba je postavená na štandarde OGC konzorcia (Open Geospatial Consortium) ako zobrazovacia (WMS) služba, štandardoch definovaných W3C konzorciom ako služba so SOAP rozhraním a proprietárnom architektonickom štýle fy ESRI - ArcGis mapová služba s REST rozhraním. Údaje získané touto službou môžu byť spracované a verejnosti prezentované na úrovni vlastných aplikačných desktop a web rozhraní, ktoré dokážu spracovať služby v ktoromkoľvek z ponúkaných štandardov a technologických riešení.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/25/2024