1. Home
  2. Digitálny model kvázigeoidu (DMQSK2014-E)

Digitálny model kvázigeoidu (DMQSK2014-E)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Digitálny model kvázigeoidu (DMQSK2014-E)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model kvázigeoidu DMQSK2014-E reprezentuje referenčnú plochu zabezpečujúcu prevod elipsoidických výšok zo systému ETRS89 (ETRF2000) na normálne výšky EVRS (EVRF2007) na Slovensku. Na základe vykonaného testovania na nezávislých bodoch bola získaná štandardná odchýlka 1σ veľkosti 0,023m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 7/1/2014

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 600

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

grid

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: GTX

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Realizácia záväzných transformácii národných referenčných súradnicových a výškového systému do ETRS89 Publication: 9/1/2005 Explanation: Viď metodika Grade:

Lineage:

Kvázigeoid DMQSK2014-E využíva vzťah medzi Bpv a EVRS (EVRF2007) na základe ktorého bol vytvorený digitálny model reziduálnej zložky DMRZ-H pomocou vybranej množiny 93 identických bodov. DMQSK2014-E bol následne získaný jednoduchým odčítaním modelu tejto reziduálnej zložky DMRZ-H od modelu DVRM05.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024