1. Home
  2. Podrobné povodia M 1 : 50 000

Podrobné povodia M 1 : 50 000

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Podrobné povodia M 1 : 50 000

Source type:

Spatial data set

Source content:

Vektorová vrstva podrobných povodí Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000. Povodie je časť zemského povrchu vymedzená orografickou rozvodnicou, z ktorého voda steká do daného profilu vodného útvaru. (STN 75 0120)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 4/14/2022Revision: 4/14/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000
Resolution: 500

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

Dataset bol vytvorený z podkladov vodohospodárskych máp (VHM) M 1:50 000 v rokoch 2000-2001. Jeho verifikácia a aktualizácia prebehla v roku 2004 podľa požiadaviek RSV a koncových užívateľov

Metadata

Metadata contact title:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023