1. Home
  2. Aglomerácie

Aglomerácie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Aglomerácie

Source type:

Spatial data set

Source content:

Zoskupenie obcí do aglomerácií v oblasti odvádzania a čistenia odpadových vôd. Aglomerácie (spojenia obcí), podľa ktorých sa určuje priorita výstavby kanalizácií. Tie sú nad alebo pod 2000 EO. Je to originálne rozdelenie, ktoré je stále platné vzhľadom na záväzky EÚ. Priorizácia investičných projektov v rezorte Ministerstva životného prostredia SR (https://www.minzp.sk/iep/strategicke-materialy/priorizacia-investicnych-projektov-rezorte-ministerstva-zivotneho-prostredia-sr.html)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Gális
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/15/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

IEP, Plán rozvoja verejných kanalizácií pre územie SR na roky 2021 - 2027 (strategický dokument)

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/21/2024