1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMS - Základné mapy SR

Zobrazovacia služba WMS - Základné mapy SR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMS - Základné mapy SR

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Webová mapová služba zobrazuje Základné mapy SR v mierkach 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000, 1:200000, 1:500000, 1:1000000. Základné mapy mierok 10 000 a 25 000 obsahujú vrstvy polohopisu, výškopisu, popisu, vodstva a porastov. V mapách mierok 50 000 sa nachádzajú okrem uvedených vrstiev aj územno-technické jednotky a v mapách mierok 100 000, 200 000, 500 000, 1 000 000 zase administratívne hranice. Sú vyhotovené v súradnicovom S-JTSK, výškové údaje sa vzťahujú k Baltskému výškovému systému po vyrovnaní. Základné mapy boli vyhotovené do roku 2004 a tvorili Štátne mapové dielo SR. Viac informácií nájdete na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/smd/zakladne-mapy/ .

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zmsr_wms/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface Publication: 11/23/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024