1. Home
  2. LiDAR - DMR v 5.0 (LOT24 - Nízke Tatry)

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT24 - Nízke Tatry)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT24 - Nízke Tatry)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model reliéfu DMR5.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupná klasifikačná trieda sa použila trieda č. 02 Reliéf (Ground). Výstupom je raster vo formáte ESRI GRID v rozlíšení 1 x 1 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 9/10/2019

Resource time range:

6/7/2018 - 8/8/2018

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.04°
Southernmost coordinates: 48.83°
Easternmost coordinates: 20.26°
Westernmost coordinates: 19.29°
Northernmost coordinates: 49.04°
Westernmost coordinates: 19.29°
Easternmost coordinates: 20.26°
Southernmost coordinates: 48.83°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 19.29°
Easternmost coordinates: 20.26°
Southernmost coordinates: 48.83°
Northernmost coordinates: 49.04°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: tiff Name: Esri Grid

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

DMR vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z triedy 02 Reliéf (Ground)), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGL VQ-780i. Skenovanie prebiehalo v letnom období, a to od 7.6.2018 do 8.8.2018.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024