1. Home
  2. Výška stanice lyžiarskych stredísk

Výška stanice lyžiarskych stredísk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Výška stanice lyžiarskych stredísk

Source type:

Spatial data set

Source content:

Nadmorská výška spodnej stanice lyžiarských stredísk Názov analýzy/publikácie v ktorej bola vrstva použitá: Lyžovačka na blate https://www.minzp.sk/iep/publikacie/komentare/lyzovacka-na-blate.html

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Inštitút environmentálnej politiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Gális
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.galis@enviro.gov.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/28/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

IEP Digitálny model terénu - dataset ÚGKK + lyžiarske strediská - informácie zo ZBGIS, Sitour International a vlastného vyhľadávania

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

11/24/2023