1. Home
  2. INSPIRE Ortometria - Zobrazovacia služba

INSPIRE Ortometria - Zobrazovacia služba

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE Ortometria - Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

INSPIRE zobrazovacia služba WMS pre tému Ortometria, ktorá poskytuje možnosť prehliadať ortofotomozaiku územia Slovenskej republiky. Obsahuje ortofotosnímky územia západného Slovenska z roku 2020, stredného Slovenska z roku 2021 a východného Slovenska z roku 2022, ktorých autorom je Geodetický a kartografický ústav Bratislava a Národné lesnícke centrum vo Zvolene. Služba spĺňa technické pokyny pre INSPIRE zobrazovacie služby vo verzii 3.11 a zároveň štandardy OGC WMS 1.1.1 a 1.3.0.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Author
Národné lesnícke centrum (NLC)
T.G. Masaryka 22
960 01, Zvolen
Banskobystrický kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 4/30/2022

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/inspire_orthoimagery_wms/service.svc/get?service=wms&request=getcapabilities

Distribution format:

Name: tiff

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024