1. Home
  2. Ukladacia služba WFS – Geografické názvoslovie

Ukladacia služba WFS – Geografické názvoslovie

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Ukladacia služba WFS – Geografické názvoslovie

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

WFS - Geografické názvoslovie je ukladacia služba triedy objektov ZBGIS -Geografický názov, ktorá obsahuje názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných geografických objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie o triedach objektoch sú uvedené v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS). Ďalšou formou poskytovania sú fyzické vektorové údaje bez kartografickej reprezentácie a webová mapová služba WMS. Viac informácií nájdete na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje ukladacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_geograficke_nazvoslovie_wfs/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WFS

Distribution format:

Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: OpenGIS Web Feature Service (WFS) Implementation Specification Publication: 5/3/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024