1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMS - Administratívna mapa SR

Zobrazovacia služba WMS - Administratívna mapa SR

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMS - Administratívna mapa SR

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Webová mapová služba zobrazuje Administratívnu mapu SR v mierke 1:250000, ktorá vznikla na podklade Základnej mapy SR 1:200000. Mapa je vyhotovená v súradnicovom systéme S-JTSK, výškové údaje sa vzťahujú k Baltskému výškovému systému po vyrovnaní. Autorom mapy je Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, rok vydania je 2011. Viac informácií nájdete na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/smd/administrativne-mapy/ .

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/amsr_wms/service.svc/get?request=GetCapabilities&service=WMS

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface Publication: 11/23/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024