1. Home
  2. Index feminity a veková štruktúra obyvateľstva - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Index feminity a veková štruktúra obyvateľstva - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Index feminity a veková štruktúra obyvateľstva - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Source type:

Spatial data set

Source content:

Atlas krajiny Slovenskej republiky - kapitola 6.1. Obyvateľstvo - index feminity (počet žien na 1 000 mužov) a veková štruktúra obyvateľstva SR v r. 1998 (ženy, muži od 5 do 90 rokov, po 5 rokoch veku - v %) podľa okresov.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 4/1/2002

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.810862°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Northernmost coordinates: 49.810862°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Northernmost coordinates: 49.810862°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Spôsob vytvorenia: konverzia rastrového formátu do vektorového. Spôsob georeferencovania: prepočtom z DTP (výkresových) súradníc do GK zobrazenia pomocou kontrolných bodov (cca 1200). RMS bola stanovená ex-post iba pre niekoľko vybraných vrstiev podobnej presnosti a je cca 190 m. Transformácia: afinná. Poznámka: DTP spracovaná manuálna mapa 1:500 000

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024