1. Home
  2. Kontroly Inšpekcie biologickej bezpečnosti

Kontroly Inšpekcie biologickej bezpečnosti

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Kontroly Inšpekcie biologickej bezpečnosti

Source type:

Spatial data set

Source content:

Prehľad inšpekčných kontrol v zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonávaných Slovenskou inšpekciou životného prostredia

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Tatiana Horecká
Grösslingová 5
811 09, Bratislava
Slovenská republika
tatiana.horecka@sizp.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 6/21/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Slovenská inšpekcia životného prostredia a kontrolované subjekty

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská inšpekcia životného prostredia
Tatiana Horecká
Grösslingová 5
81109, Bratislava
Slovenská republika
tatiana.horecka@sizp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/30/2024