1. Home
  2. Závlahové čerpacie stanice

Závlahové čerpacie stanice

Hydromeliorácie, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Závlahové čerpacie stanice

Source type:

Spatial data set

Source content:

Závlahové čerpacie stanice v správe Hydromeliorácie, š.p. na území Slovenskej republiky v pôvodnom údajovom modeli zdroja.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Resource published/last revised/created date:

Publication: 11/15/2021Revision: 7/10/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000
Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: bez verzie Name: gml+xml Version: 3.2.1

Resource quality information

Lineage:

Pôvodné údaje sú z informačného systému správcu vo fomáte shape. Dataset obsahuje objekty reprezentované bodom nesúce informácie ako evidenčné číslo, názov stavby, stav, rok výroby, poznámku a ďalšie.

Metadata

Metadata contact title:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/28/2023