1. Home
  2. CORINE Land Cover 2000

CORINE Land Cover 2000

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

CORINE Land Cover 2000

Source type:

Spatial data set

Source content:

CORINE Land Cover 2000: poskytuje údaje o krajinnej pokrývke Slovenskej republiky z časového horizontu 2000. Je to údajová vrstva tretej hierarchickej úrovne reprezentujúca krajinnú pokrývku interpretovanej z údajov diaľkového prieskumu Zeme - Landsat 7 ETM+ z obdobia 2000 (± rok). Triedy CORINE sú reprezentované polygónovou uzavretou topológiou s číselným kódom a sú členené v 3-toch hierarchiách. Údaje sú v pôvodnej štruktúre.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 7/29/2004

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 100000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Interpretácia z údajov diaľkového prieskumu Zeme - Landsat 7 ETM+ z obdobia 2000 (± rok).

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024