1. Home
  2. Administratívna mapa Slovenskej republiky v rastrovej forme

Administratívna mapa Slovenskej republiky v rastrovej forme

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Administratívna mapa Slovenskej republiky v rastrovej forme

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada Administratívna mapa Slovenskej republiky v rastrovej forme obsahuje naskenovaný raster Administratívnej mapy Slovenskej republiky 1 : 250 000, ktorá vznikla na podklade Administratívnej mapy SR 1:200 000 zmenšením do výslednej mierky. Mapa zobrazuje stav z roku 2010. Viac informácií nájdete na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/smd/administrativne-mapy/.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 11/12/2013

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 250000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: tiff Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Zoznam technických predpisov - archív Publication: 1/2/2015 Explanation: Netestované. Viď archív https://www.geoportal.sk/sk/archiv/ostatne-mapy/technicke-predpisy/ Grade:

Lineage:

Dátová sada obsahuje rastre Základných máp Slovenskej republiky v mierkach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000 a 1:1000 000. Autorom týchto rastrov je Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024