1. Home
  2. INSPIRE - Distribúcia druhov:Zobrazovacia služba

INSPIRE - Distribúcia druhov:Zobrazovacia služba

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Distribúcia druhov:Zobrazovacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

INSPIRE – Distribúcia druhov:Zobrazovacia služba

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 4/29/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby (Get View Service Metadata)
URL: http://inspire.biomonitoring.sk/geoserver/sd/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Stanislav Motyčka
Tajovského
97401, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023