1. Home
  2. Vrty SR - Hg vrty - register Geofondu

Vrty SR - Hg vrty - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Vrty SR - Hg vrty - register Geofondu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Register vrtov obsahuje priebežne dopĺňané vrty zo záverečných správ uložených v archíve ŠGÚDŠ (Geofond). Základný register hydrogeologických a geotermálnych vrtov ako samostatný register vznikol v roku 1962 vyčlenením z registra vrtnej preskúmanosti, ktorého súčasťou bolo spracovávanie všetkých vrtov zo záverečných správ riešiacich geologickú problematiku Slovenska, a to z dôvodu nárastu množstva informácií o vrtoch. V roku 1994 bol vypracovaný návrh na ukladanie faktografických údajov základného hydrogeologického registra vrtov do hydrogeologickej databázy. Návrh bol vypracovaný tak, aby poskytované údaje plne postačovali ako podklady pri spracovávaní geologických projektov.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Register vrtov je budovaný dátami zo záverečných správ odovzdaných do archívu ŠGÚDŠ (Geofond).

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/1/2024