1. Home
  2. INSPIRE Katastrálna parcela_UO - Ukladacia služba ATOM

INSPIRE Katastrálna parcela_UO - Ukladacia služba ATOM

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE Katastrálna parcela_UO - Ukladacia služba ATOM

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

INSPIRE ukladacia služba ATOM pre tému Katastrálne parcely poskytuje informácie o parcelách registra E dostupných v rámci súboru grafických informácií katastra nehnuteľností. Služba spĺňa technické pokyny pre INSPIRE ukladacie služby vo verzii 3.1.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)
Chlumeckého 2
820 12, Bratislava 212
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/8/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2.1

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024