1. Home
  2. LiDAR - DMR v 6.0 (2_LOT20 - Nové Zámky)

LiDAR - DMR v 6.0 (2_LOT20 - Nové Zámky)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMR v 6.0 (2_LOT20 - Nové Zámky)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model reliéfu DMR6.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupná klasifikačná trieda sa použila trieda č. 02 Reliéf (Ground). Výstupom je raster vo formáte TIFF v rozlíšení 0,5 x 0,5 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 10/25/2023

Resource time range:

11/13/2022 - 11/30/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 0.5

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 48.18°
Southernmost coordinates: 47.91°
Easternmost coordinates: 18.30°
Westernmost coordinates: 17.74°
Northernmost coordinates: 48.18°
Westernmost coordinates: 17.74°
Easternmost coordinates: 18.30°
Southernmost coordinates: 47.91°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 17.74°
Easternmost coordinates: 18.30°
Southernmost coordinates: 47.91°
Northernmost coordinates: 48.18°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: tiff

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

DMR vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z triedy 02 Reliéf (Ground)), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener Riegl VQ780II. Skenovanie prebiehalo v období od 13.11.2022 do 30.11.2022.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024