1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMTS – ZBGIS (všetky kategórie)

Zobrazovacia služba WMTS – ZBGIS (všetky kategórie)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMTS – ZBGIS (všetky kategórie)

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

WMTS – ZBGIS (všetky kategórie) je zobrazovacia služba všetkých tried objektov definovaných v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS). Objekty sú reprezentované jednoduchou symbolikou. Podrobnejšie informácie o triedach objektov sú dostupné v metaúdajoch dátových sád ZBGIS. Viac informácií nájdete na www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: Získať metaúdaje zobrazovacej služby / getCapabilities
URL: https://zbgisws.skgeodesy.sk/zbgis_wmts_new/service.svc/get?SERVICE=WMTS&VERSION=1.0.0&REQUEST=GetCapabilities

Distribution format:

Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: OGC OpenGIS Web Map Tile Service Publication: 4/6/2010 Explanation: Viď OGC OpenGIS WMTS Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024