1. Home
  2. LiDAR - DMP v 1.0 (LOT13 - Partizánske)

LiDAR - DMP v 1.0 (LOT13 - Partizánske)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMP v 1.0 (LOT13 - Partizánske)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model povrchu DMP1.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupné klasifikačné triedy sa použili triedy č. 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 17 Mosty (Bridge deck) a 09 Voda (Water), z ktorej sa použijú iba body prvého odrazu. Výstupom je raster vo formáte ESRI GRID v rozlíšení 1 x 1 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 1/10/2020

Resource time range:

11/13/2018 - 3/21/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 48.76°
Southernmost coordinates: 48.45°
Easternmost coordinates: 18.83°
Westernmost coordinates: 18.21°
Northernmost coordinates: 48.76°
Westernmost coordinates: 18.21°
Easternmost coordinates: 18.83°
Southernmost coordinates: 48.45°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 18.21°
Easternmost coordinates: 18.83°
Southernmost coordinates: 48.45°
Northernmost coordinates: 48.76°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: tiff Name: Esri Grid

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované Grade:

Lineage:

DMP vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z vybraných klasifikačných tried), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGL LMS VQ780i. Skenovanie prebiehalo v období od 13.11.2018 do 21.03.2019.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024