1. Home
  2. Geologická mapa kvartéru SR M 1:200 000: Ukladacia služba

Geologická mapa kvartéru SR M 1:200 000: Ukladacia služba

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Geologická mapa kvartéru SR M 1:200 000: Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

Geologická mapa kvartéru Slovenska – Mapa genetických typov kvartérnych uloženín (J. Maglay et al., 2009), M 1 : 500 000. Mapa predstavuje kvalitatívne a plošné vyhodnotenie jednotlivých genetických typov kvartérnych uloženín.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59 375 373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/25/2024