1. Home
  2. Vrty SR - ostatné vrty - register Geofondu

Vrty SR - ostatné vrty - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Vrty SR - ostatné vrty - register Geofondu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Register ostatných vrtov obsahuje priebežne dopĺňané vrty zo záverečných správ uložených v archíve ŠGÚDŠ (Geofond). Ide o veľké množstvo vrtov, ktoré sú spracovávane priebežne. Lokalizáciu vrtov, ktoré ešte nie sú spracované digitálne, môžeme získať aj v aplikácii https://app.geology.sk/geofond/vrty/, ktorá je doplnená o priesvitky v mierke 1 : 25 000, pre Bratislavu sú to mapy v mierke 1 : 10 000.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Register vrtov je budovaný dátami zo záverečných správ odovzdaných do archívu ŠGÚDŠ (Geofond).

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/1/2024