1. Home
  2. LiDAR - Mračno bodov (LOT25 - Ružomberok)

LiDAR - Mračno bodov (LOT25 - Ružomberok)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - Mračno bodov (LOT25 - Ružomberok)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada obsahuje mračno bodov klasifikované do 2 tried: 01 Neklasifikované (Unclassified) a 02 Reliéf (Ground). Údaje sú získané metódou leteckého laserového skenovania (LLS). Výstupom sú LAS súbory o veľkosti približne 660 GB.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 2/1/2021

Resource time range:

11/19/2019 - 4/8/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 0.4

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.16°
Southernmost coordinates: 48.96°
Easternmost coordinates: 20.22°
Westernmost coordinates: 19.24°
Northernmost coordinates: 49.16°
Westernmost coordinates: 19.24°
Easternmost coordinates: 20.22°
Southernmost coordinates: 48.96°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 19.24°
Easternmost coordinates: 20.22°
Southernmost coordinates: 48.96°
Northernmost coordinates: 49.16°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.las Version: 1.4 (formát 6)

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: LAS Specification version 1.4 (https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_1_4_r13.pdf) Publication: 7/15/2013 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

Mračno bodov vzniklo klasifikáciou bodov do jednotlivých tried. Mračno bodov bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGL LMS VQ-780i. Skenovanie prebiehalo v období od 19.11.2019 do 08.04.2020.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024