1. Home
  2. Národný geoportál

Národný geoportál

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Národný geoportál

Source type:

Application

Service type:

Other Service

Source content:

Aplikácia určená predovšetkým používateľom priestorových údajov a služieb s cieľom podpory ich využívania.

Conditions applied to access and use:

Unique resource identifier:

Operates on:

Responsible organization:

Custodian
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
inspire@enviro.gov.sk

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/1/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Resource Distribution Information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
rpi@enviro.gov.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/7/2023