1. Home
  2. INSPIRE Zariadenia environmentálneho manažmentu - Komunálne čistiarne odpadových vôd a body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

INSPIRE Zariadenia environmentálneho manažmentu - Komunálne čistiarne odpadových vôd a body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE Zariadenia environmentálneho manažmentu - Komunálne čistiarne odpadových vôd a body vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Verejné a štátne služby (featureConcept='EnvironmentalManagementFacility'). Obsahuje údaje o komunálnych čistiarniach odpadových vôd a bodov vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov ako zariadení environmentálneho manažmentu. Ide o fyzické štruktúry určené, vybudované alebo nainštalované na vykonávanie špecifických funkcií, pokiaľ ide o toky environmentálnych materiálov, ako sú napríklad toky odpadu alebo odpadových vôd, alebo vymedzená oblasť zeme alebo vody používaná na vykonávanie takýchto funkcií.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika
dagmar.drahovska@vuvh.sk

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 11/25/2020

Source language:

Slovak

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.72°
Easternmost coordinates: 22.58°
Westernmost coordinates: 16.82°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°
Northernmost coordinates: 49.62°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2 Specification: Environmental Management FacilitiesName: geo+json Version: RFC7946

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publication: 12/8/2010 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Grade:

Lineage:

Dáta o komunálnych čistiarniach odpadových vôd a bodov vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov, ktoré sú reportované podľa Smernice 91/271/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (https://inspire.ec.europa.eu/schemas/us-emf/4.0/EnvironmentalManagementFacilities.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023