1. Home
  2. CORINE Land Cover 2018

CORINE Land Cover 2018

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

CORINE Land Cover 2018

Source type:

Spatial data set

Source content:

CORINE Land Cover 2018: poskytuje údaje o krajinnej pokrývke Slovenskej republiky z časového horizontu 2018. Je to údajová vrstva tretej hierarchickej úrovne reprezentujúca krajinnú pokrývku interpretovanú z údajov diaľkového prieskumu Zeme - z družíc Senitnel-2 a Landsat 8 (snímky z roku 2017). Triedy CORINE sú reprezentované polygónovou uzavretou topológiou s číselným kódom a sú členené na tri hierarchické úrovne. Údaje sú v pôvodnej štruktúre.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 10/4/2018

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 100000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Interpretácia satelitných snímok z družíc Senitnel-2 a Landsat 8 z roku 2017.

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/8/2024