1. Home
  2. Plochy závlah

Plochy závlah

Hydromeliorácie, štátny podnik

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Plochy závlah

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dataset obsahuje informáciu o ploche závlah na území Slovenskej republiky v pôvodnom údajovom modeli zdroja.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Resource published/last revised/created date:

Publication: 12/11/2018Revision: 7/10/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 5000
Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: bez verzie Name: gml+xml Version: 3.2.1

Resource quality information

Lineage:

Pôvodné údaje sú z informačného systému správcu vo fomáte shape. Dataset obsahuje atributy ako evidenčné číslo, názov stavby, funkčnosť, rajonizácia, plocha/ha, zazmluvnenosť a poznámku

Metadata

Metadata contact title:

Hydromeliorácie, š. p.
Vrakunská 10577/29
82106, Bratislava
Slovenská republika
+421240258212

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023