1. Home
  2. LiDAR - Mračno bodov (LOT24 - Nízke Tatry)

LiDAR - Mračno bodov (LOT24 - Nízke Tatry)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - Mračno bodov (LOT24 - Nízke Tatry)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada obsahuje mračno bodov klasifikované do 10 tried: 01 Neklasifikované (Unclassified), 02 Reliéf (Ground), 03 Nízka vegetácia (Low vegetation), 04 Stredná vegetácia (Medium vegetation), 05 Vysoká vegetácia (High vegetation), 06 Budovy (Building), 07 Nízky šum (Low point), 09 Voda (Water), 17 Mosty (Bridge deck) a 18 Vysoký šum (Hight Noise). Údaje sú získané metódou leteckého laserového skenovania (LLS). Výstupom sú LAS súbory o veľkosti približne 1,5TB.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 9/10/2019

Resource time range:

6/7/2018 - 8/8/2018

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 0.4

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.04°
Southernmost coordinates: 48.83°
Easternmost coordinates: 20.26°
Westernmost coordinates: 19.29°
Northernmost coordinates: 49.04°
Westernmost coordinates: 19.29°
Easternmost coordinates: 20.26°
Southernmost coordinates: 48.83°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 19.29°
Easternmost coordinates: 20.26°
Southernmost coordinates: 48.83°
Northernmost coordinates: 49.04°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.las Version: 1.4 (formát 6)

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: LAS Specification version 1.4 (https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/LAS_1_4_r13.pdf) Publication: 7/15/2013 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

Mračno bodov vzniklo klasifikáciou bodov do jednotlivých tried. Mračno bodov bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGL VQ-780i. Skenovanie prebiehalo v letnom období a to od 7.6.2018 do 8.8.2018.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024