1. Home
  2. Úpravne vody

Úpravne vody

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Úpravne vody

Source type:

Spatial data set

Source content:

digitálna vektorová vrstva úpravní vôd z Vodohospodárskych plánov povodí

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343376

Custodian
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Karol Munka, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343442

Resource published/last revised/created date:

Creation: 1/21/2003Revision: 1/1/2005

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.82°
Southernmost coordinates: 47.53°
Easternmost coordinates: 22.91°
Westernmost coordinates: 16.35°
Northernmost coordinates: 49.82°
Westernmost coordinates: 16.35°
Easternmost coordinates: 22.91°
Southernmost coordinates: 47.53°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.35°
Easternmost coordinates: 22.91°
Southernmost coordinates: 47.53°
Northernmost coordinates: 49.82°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 10.8

Resource quality information

Lineage:

Digitálna vektorová vrstva úpravní vôd vznikla ako súčasť digitálnych Vodohospodárskych plánov povodí. Nie je geodeticky zameraná a má informatívny charakter.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Vladimíra Velegová
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343376

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/6/2023