1. Home
  2. Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania - Prevádzky IPKZ

Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania - Prevádzky IPKZ

Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Informačný systém integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania - Prevádzky IPKZ

Source type:

Spatial data set

Source content:

Register IPKZ prevádzok a povolení poskytuje všetky verejne prístupné dokumenty týkajúce sa integrovanej prevencie podľa Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia.

Responsible organization:

Originator
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Grösslingová 5
81109, Bratislava
Slovenská republika
+421903806937 tatiana.horecka@sizp.sk

Distributor
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Owner
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
rpi@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 3/6/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Vektorizácia na monitore

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská inšpekcia životného prostredia - ústredie
Grösslingová 5
81109, Bratislava
Slovenská republika
+421903806937 tatiana.horecka@sizp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/6/2024