1. Home
  2. INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary povrchovej vody podľa rámcovej smernice o vode: Ukladacia služba

INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary povrchovej vody podľa rámcovej smernice o vode: Ukladacia služba

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Spravované, obmedzené alebo regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Útvary povrchovej vody podľa rámcovej smernice o vode: Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Source content:

INSPIRE ATOM Ukladacia služba k datasetu útvarov povrchovej vody podľa rámcovej smernice o vode (zoneTypeCode='waterBodyForWFD') obsahujúci objekty riek a jazier (specialisedZoneTypeCode='WFDRiver' a 'WFDLake').

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Distributor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302

Resource published/last revised/created date:

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.72°
Easternmost coordinates: 22.58°
Westernmost coordinates: 16.82°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°
Northernmost coordinates: 49.62°

Resource Distribution Information

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby Publication: 10/20/2009 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 976/2009

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023