1. Home
  2. INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC

INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE prioritný dataset 20,01 Veľké zásobované oblasti podľa smernice 98/83/EC (smernica o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu)

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 1/10/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

https://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/spravy-ek/index

Metadata

Metadata contact title:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
812 49, Bratislava
Slovenská republika

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Margita Slovinská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

5/13/2024