1. Home
  2. Členenie prírodno-sídelných spádových regiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Členenie prírodno-sídelných spádových regiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Členenie prírodno-sídelných spádových regiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Source type:

Spatial data set

Source content:

Atlas krajiny Slovenskej republiky - kapitola 7.2. Priestorové vzťahy a prírodno-sídelné regióny - vrstva prezentuje členenie prírodno-sídelných spádových regiónov.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 4/1/2002

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 3000000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.810862°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Northernmost coordinates: 49.810862°
Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.352420°
Easternmost coordinates: 22.908261°
Southernmost coordinates: 47.535248°
Northernmost coordinates: 49.810862°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Resource quality information

Lineage:

Spôsob vytvorenia: konverzia rastrového formátu do vektorového. Spôsob georeferencovania: prepočtom z DTP (výkresových) súradníc do GK zobrazenia pomocou kontrolných bodov (cca 150). Transformácia: afinná. Poznámka: DTP spracovaná manuálna mapa 1: 3 000 000

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
data@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/23/2024