1. Home
  2. LiDAR - DMR v 5.0 (LOT21 - Krupina)

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT21 - Krupina)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

LiDAR - DMR v 5.0 (LOT21 - Krupina)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Digitálny model reliéfu DMR5.0 bol vytvorený z mračna bodov získaného pomocou leteckého laserového skenovania. Ako vstupná klasifikačná trieda sa použila trieda č. 02 Reliéf (Ground). Výstupom je raster vo formáte ESRI GRID v rozlíšení 1 x 1 m.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Custodian
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 7/9/2020

Resource time range:

3/17/2019 - 12/11/2019

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Resolution: 1

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 48.54°
Southernmost coordinates: 48.12°
Easternmost coordinates: 19.54°
Westernmost coordinates: 19.00°
Northernmost coordinates: 48.54°
Westernmost coordinates: 19.00°
Easternmost coordinates: 19.54°
Southernmost coordinates: 48.12°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 19.00°
Easternmost coordinates: 19.54°
Southernmost coordinates: 48.12°
Northernmost coordinates: 48.54°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-ascii-grid Name: tiff Name: Esri Grid

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Metodika tvorby priestorových modelov Publication: 2/16/2016 Explanation: Netestované. Grade:

Lineage:

DMR vo forme GRIDu vznikol interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov (z triedy 02 Reliéf (Ground)), ktoré bolo získané pomocou leteckého laserového skenovania (LLS), pričom bol použitý laserový skener RIEGEL VQ -1560i. Skenovanie prebiehalo v období od 17.03.2019 do 24.03.2019 a od 11.12.2019 do 11.12.2019.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024