1. Home
  2. INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 21,02 Miesta odberu pitnej vody

Source type:

Spatial data set

Source content:

Metazáznam k súboru priestorových informácií Miesta odberu pitnej vody. Tieto údaje sú vytvárané a reportované v zmysle legislatívnych požiadaviek Smernice 2020/2184 zo 16. decembra 2020 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Dataset obsahuje citlivé informácie a bude poskytnutý Európskej komisii na vyžiadanie.

Public access constraints:

Responsible organization:

Custodian
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 9/25/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Údaje zabezpečované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

10/30/2023