1. Home
  2. ZBGIS Raster 1:25000

ZBGIS Raster 1:25000

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

ZBGIS Raster 1:25000

Source type:

Spatial data set

Source content:

ZBGIS Raster 1:25000 predstavuje export údajov z databáz informačného systému ZBGIS v rastrovej forme vo formáte TIFF v súradnicovom systéme S-JTSK. Súvisle pokrýva územie SR v mierke 1:25000 počtom rastrov 463. Predmetom zobrazenia sú údaje z kategórií antropogénne prvky, vodstvo, výškopis, povrch, vegetácia, hranice, popis (redukovaný obsah neštandardizovaných a štandardizovaných názvov) v kombinácii s generalizovanými údajmi sídiel. Vektorovým objektom je priradená kartografická reprezentácia. Detailný popis symboliky a jej pravidiel pre jednotlivé mierky je uvedený v Zobrazovacom katalógu pre ZBGIS. Viac informácií nájdete na stránke https://www.geoportal.sk/sk/udaje/digitalna-kartografia/zbgis-rastre/ .

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 4/25/2022

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 25000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

grid

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: tiff Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 5/1/2013 Explanation: Viď KTO ZBGIS. Grade:

Lineage:

Dátová sada obsahuje ZBGIS rastre územia SR v mierke 1:25000. Autorom týchto rastrov je Geodetický a kartografický ústav Bratislava.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024