1. Home
  2. Transformačná služba

Transformačná služba

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Transformačná služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Transformation service

Source content:

Transformačná služba vykonáva autorizovanú transformáciu súradníc bodov medzi medzi vybranými geodetickými referenčnými systémami (GRS). Umožňuje transformovať rôzne formáty súborov s priestorovými údajmi (ESRI GDB, ESRI SHP, AutoCAD DXF, Microstation DGN, MapInfo TAB, GML, STX, VGI, VTX) ako aj zoznamy bodov vo forme textových súborov (TXT/CSV). Zabezpečená je tiež transformácia súradníc bodu jednotlivo. Vstupné súbory musia byť skomprimované v ZIP formáte, pričom veľkosť ZIP súboru nesmie presiahnuť veľkosť 40 MB. Bližšie informácie o transformačnej službe, podporovaných polohových a výškových súradnicových systémoch nájdete v Používateľskom manuáli (Pomoc) na stránke https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/ .

Conditions applied to access and use:

Public access constraints:

Responsible organization:

Owner
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Operation name: iná operácia (nie je súčasťou sieťových služieb INSPIRE)
URL: https://zbgis.skgeodesy.sk/zbgistransform/

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (ES) č. 976/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o sieťové služby Publication: 10/20/2009 Explanation: Neprebehol Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024