1. Home
  2. Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000 - Regióny HG máp

Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000 - Regióny HG máp

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000 - Regióny HG máp

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor poskytuje priestorové údaje o regiónoch HG máp. Jedná sa o súčasť hydrogeologickej mapy SR v M 1:50 000, ktorá vznikla spojením samostatných hydrogeologických máp regiónov.

Responsible organization:

Owner
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
miroslav.antalik@geology.sk

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Publication: 11/30/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Vrstva vznikla prebratím zo samostatných oponovaných regiónov HG máp.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/4/2023