1. Home
  2. INSPIRE Budovy - Ukladacia služba

INSPIRE Budovy - Ukladacia služba

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE Budovy - Ukladacia služba

Source type:

Spatial data service

Service type:

Download service

Source content:

INSPIRE ukladacia služba ATOM pre tému Budovy obsahuje vybrané triedy objektov zo ZBGIS, ktoré patria pod dátovú špecifikáciu INSPIRE Buildings. Služba spĺňa technické pokyny pre INSPIRE ukladacie služby vo verzii 3.1.

Conditions applied to access and use:

Operates on:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/8/2023

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Distribution format:

Resource quality information

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024