1. Home
  2. Zobrazovacia služba WMS – Referenčný geodetický bod

Zobrazovacia služba WMS – Referenčný geodetický bod

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Zobrazovacia služba WMS – Referenčný geodetický bod

Source type:

Spatial data service

Service type:

View service

Source content:

Vybrané geodetické činnosti sa realizujú v záväzných geodetických referenčných systémoch a ich realizácia sa zabezpečuje prostredníctvom referenčných geodetických bodov. Parametre – priestorové súradnice, polohové súradnice, normálna výška a tiažové zrýchlenie – sa bodom geodetických základov určujú v špecializovaných geodetických sieťach. Nie každý referenčný bod má určené všetky parametre. Body, ktoré majú všetky parametre, nazývame integrované. Referenčné parametre so svojimi charakteristikami presnosti sa uvádzajú v geodetickom údaji, ktorý je výstupom z informačného systému geodetických základov. Viac informácií nájdete na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Resource Distribution Information

Call metadata:

Distribution format:

Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: ISO 19128:2005 Geographic information - Web map server interface Publication: 11/23/2005 Explanation: Neprebehol. Grade:

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024