1. Home
  2. INSPIRE PD 42,01 Poľnohospodárske zariadenia ktoré sú príjemcami kalov

INSPIRE PD 42,01 Poľnohospodárske zariadenia ktoré sú príjemcami kalov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE PD 42,01 Poľnohospodárske zariadenia ktoré sú príjemcami kalov

Source type:

Spatial data set

Source content:

Smernica Rady 86/278/EHS z 12. júna 1986 o ochrane životého prostredia a najmä pôdy v prípadoch, keď sa v poľnohospodárstve využívajú kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd; Referencia v legislatíve: Článok 17

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Katarína Kozáková - Reportér 1
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika
katarina.kozakova@vuvh.sk

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Katarína Kozáková
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika
katarina.kozakova@vuvh.sk

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa - Gestor
Námestie Ľ. Štúra 1
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 5/2/2017

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: unknown

Resource quality information

Lineage:

nešpecifikované

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Martin Tuchyňa
Námesetie Ľ. Štúra
81235, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika
martin.tuchyna@enviro.gov.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/12/2023